Pengakuan Iman Rasuli dan Pengakuan Iman Gereja Toraja

Dalam ibadah hari Minggu di gereja, seringkali kita mengucapkan Pengakuan Iman Gereja Toraja. Mungkin sudah banyak yang menghafal Pengakuan Iman Gereja Toraja tapi saya menuliskannya di sini sebagai catatan blog. Selain Pengakuan Iman Gereja Toraja, kita juga sering mengucapkan dan menghayati Pengakuan Iman Rasuli. Semuanya akan tertulis di bawah beserta dengan Pengakuan Iman Rasuli dalam Bahasa Toraja.
pengakuan iman gereja toraja
Logo Gereja Toraja

Pengakuan Iman: berdasarkan Pengakuan Iman Gereja Toraja


PF: Di bawah pimpinan Roh Kudus dan berdasarkan Firman Allah kita percaya, bahwa Tuhan Allah berkenan menyertakan diriNya yaitu: kehendakNya, kasihNya, dan kuasaNya kepada kita di dalam Yesus Kristus, sehingga kita tiba pada pengakuan:

PF+J: YESUS KRISTUS ITULAH TUHAN DAN JURUSELAMAT

PF: Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan dipanggil menjadi umat Allah untuk diutus ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir.

Berikut 12 Pengakuan Iman Rasuli Lengkap dalam Bahasa Toraja

12 PENGAKUAN IMAN RASULI
12 KADA KAPATONGANAN RASULI

1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahakuasa, Khalik langit dan bumi.
1. Kupatongan tu Puang Matua Ambe’ makuasa, Puang umpadadi langi’ na lino.

2. Dan kepada Yesus Kristus, AnakNya yang tunggal, Tuhan kita.
2. Sia tu Yesu Kristus, Anak Tungga’Na, tu Puangta,

3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anakdara Maria.
3. tu kamatotoranNa Penaa Masallo’, natambukki sia nadadianni Maria anak dara,

4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
4. tu mangka umperasai pa’di’ kapua pa’parentana Pontius Pilatus, dia’ta’, mate, na dipeliang, tama parenta kamatean,

5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati.
5. tonna allo ma’pentallun tuo sule dio mai mintu’na to mate,

6. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang mahakuasa.
6. kendek langan suruga, unnisung dio kananNa Puang Matua, Ambe’ makuasa,

7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
7. na dao mai Nanii la sae umpaolai salunna la to tuo la to mate.

8. Aku percaya kepada Roh Kudus;
8. Kupatongan tu Penaa Masallo’;

9. Gereja yang kudus dan am; persekutuan orang kudus;
9. kombongan masallo’ sia sangullele; kasipulunganna to masallo’;

10. pengampunan dosa;
10. kadipa’deianna kasalan;

11. kebangkitan daging;
11. katuoanna sule batang kale;

12. dan hidup yang kekal.
12. na katuoan sae lakona.

AMIN.
AMIN.

Demikianlah Pengakuan Iman Gereja Toraja dan Pengakuan Iman Rasuli Lengkap dalam Bahasa Toraja, semoga bermanfaat! Tuhan Yesus berkati!

Dapatkan Artikel Baru Gratis Via Email:

0 Response to "Pengakuan Iman Rasuli dan Pengakuan Iman Gereja Toraja"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel